EVENTY O UDRŽITELNOSTI

Vzděláváním i zábavou přispíváme
k angažovanostivašich zaměstnanců.

graf

Pomáháme budovat firemní kulturu a hodnoty a zapojit lidi tak, aby je vzali za vlastní.

kniha

Inspirujeme a rozvíjíme lidi v tom, co je jim blízké. Vycházíme z metod zážitkové pedagogiky i z potřeb klientů a jejich zaměstnanců.

hvězdy

Vytváříme společné zážitky, na které všichni dlouho a rádi vzpomínají. Udržitelně.

TEAMSPIRITY

ODPOVĚDNÉ
DÍLNY

FAMILY
DAYS

WORKSHOPY
MANAGEMENTU

TEAMSPIRITY

TEAMBUILDINGY TROCHU JINAK

M-Ocean Teamspirit je zábavná, zážitková akce, která vaše zaměstnance nenásilně inspiruje k udržitelnosti.
Základem je upcyklace, tedy kreativní využití materiálů obnovitelných nebo těch, které by jinak skončily jako odpad. Program je navržený tak, aby účastníkům zároveň pomohl rozvíjet efektivní týmovou spolupráci i další schopnosti, které využijí v pracovním i osobním životě.

workshop

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O TEAMSPIRITECH?

Program vám přizpůsobíme
na míru.

Skládá z edukační, workshopové
a zážitkové části, a vychází z potřeb a témat relevantních pro vaši firmu.

Stavíme na moderních
metodických postupech

Program vychází z metod zážitkové pedagogiky a rozvíjí schopnosti které zaměstnanci snáze využijí ve své práci.
Nejsme jen klasický teambuilding.
Proč?

Vytváříme týmové aktivity, které podporují firemní hodnoty a přirozeně vedou k hlubší spolupráci týmu.

JAK VYPADÁ PROGRAM TEAMSPIRITU?

1.

ÚKOL ANEB CO SE
BUDE DÍT

Účastníci dostanou zadání postavené tak, aby posilovalo firemní kulturu a týmovou spolupráci, a zároveň edukovalo o držitelnosti. Příklad? Výroba dřevěných deskových her.

2.

ROZDĚLENÍ
ROLÍ
Součástí úkolu je plánovaní a dělba práce tak, aby každý měl svou roli.

3.

ČAS PŘILOŽIT RUKU
K DÍLU
S pomocí školených asistentů a společným úsilím týmu vznikají smysluplné předměty, které najdou své uplatnění.

4.

UKAŽTE SE
 
Vyrobit nestačí, tým své dílo musí i odprezentovat ostatním formou „elevator pitch“. Rozvíjíme tak soft skills, které lidé uplatní i ve své práci.

ODPOVĚDNÉ DÍLNY

TVŮRČÍ ČINNOST S PŘESAHEM

Série edukativních a hravých workshopů, kde se lidé nejen naučí využít materiál, který by jinak skončil jako odpad, ale zároveň se hodně dozví o udržitelném životním stylu. Dílna zároveň rozvíjí kreativitu a prohlubuje týmovou spolupráci. Vede účastníky k uvažování o původu a nakládání s odpadem. Protože nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.
workshop

Smyslem našich workshopů je upcyklace.

Řídíme se bez výhrady pravidlem:

RETHINK / REDUCE / REUSE / UPCYCLE

Dílnu je možné propojit s dalšími dobročinnými aktivitami a mohou být i zdrojem smysluplného merchandisingu.

PROVAZOPLET
PLASTOVÁ LABORATOŘ
ŠPULKOHRANÍ
KAZETÁŘ
RECYKLOOBAL
DÁT DENIMU ŠANCI

FAMILY DAYS

ZÁBAVA PRO RODINY

Zábavná série her a aktivit, které tematicky navazují na různé oblasti udržitelného rozvoje. Děti obchází stanoviště, plní úkoly, soutěží a zároveň se učí. Jak pomáhat krajině, přírodě, městu, zvířatům i handicapovaným nebo starým lidem. Naučí se pečovat o biodiverzitu ve svém okolí, poskytnout první pomoc, zbavit svět zbytečných odpadků a spoustu dalších užitečných věcí.
workshop

Dáváme si záležet, aby akce vždy respektovala dětský pohled na svět
Kombinujeme přitom 3 typy aktivit

Hledáme společně odpovědi. Tak, aby řešení bylo na dětech.

Hýbeme se, abychom vybili energii.
Vymýšlíme a tvoříme, aby i kreativita dostala prostor.
POSTAV CHYTRÉHO ROBOTA
NOVÝ ŽIVOT SKLU
TVOŘÍME S AI
ZKOUŠÍME ŽÍT BEZ ODPADU
V KŮŽI NEVIDOMÝCH
JAK NA ZPĚTNOU VAZBU

WORKSHOPY MANAGEMENTU

VZDĚLÁVÁME ODSHORA

Víme, že udržitelnost je sama o sobě velmi obecné a široké téma. Naše workshopy pro členy managementu se proto zaměřují na strategické cíle udržitelnosti jejich firem, Pomáháme jasně definovat, co tyto cíle znamenají v praxi a jak je co nejlépe naplnit. Vždy je na workshopu přítomný i odborník na příslušnou oblast, který pomáhá vidět dané téma v souvislostech a kontextu vědeckých studií i praxe. Cílem není edukace, ale porozumění a nastavení mindsetu těch, kteří mají na naplnění strategie udržitelnosti největší vliv.
workshop

KONTAKT

M-OCEAN AGENCY

Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10, Czechia

5 + 1 =

Informace o ochraně osobních údajů

Eventová agentura M-ocean, s.r.o. se sídlem Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10, PSČ 101 00, IČ: 27960404, DIČ: 27960404,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, složce C 129566